Wetgeving regelgeving links RIE gastouderopvang
Wetgeving regelgeving links RIE gastouderopvang

Wetgeving regelgeving links RIE gastouderopvang

Op deze pagina Wetgeving regelgeving links RIE gastouderopvang vindt u heel veel informatie met wet- en regelgeving en links over hoe om te gaan met veiligheids- en gezondheidsrisico’s. Deze informatie helpt u om veiligheids- en gezondheidsrisico’s goed te kunnen beoordelen en de juiste maatregel(en) op te leggen bij mogelijke knelpunten.
De basis hiervan is natuurlijk
Artikel 1.51 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen:
De houder van een kindercentrum voert een beleid dat ertoe leidt dat de veiligheid en de gezondheid van de op te vangen kinderen in elk door hem geëxploiteerd kindercentrum zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder van het kindercentrum legt, voor zover hierin niet wordt voorzien bij of krachtens andere wet- en regelgeving, in een risico-inventarisatie schriftelijk vast welke risico’s de opvang van kinderen met zich brengt.

Hieronder vindt u meer wet- en regelgeving en links die betrekking hierop hebben:


Wetgeving

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Warenwetregeling nadere eisen kinderbedden en -boxen kinderopvang


Regelgeving

Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen

Regeling Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen


Links

https://www.veiligheid.nl/kinderveiligheid/

https://www.veiligheid.nl/organisatie/voor-wie/KOV

 

Toevoeging extra links
Deze pagina zal de komenden tijd verder worden gevuld met wet- en regelgeving en links, die betrekking hebben op de risico inventarisaties veiligheid en gezondheid in de gastouderopvang.

Heeft u handige links die op deze pagina geplaatst kunnen worden?
Neem dan contact met ons op en stuur ons de tips.
Als deze van toegevoegde waarde zijn, dan worden deze op deze pagina geplaatst.

Wetgeving regelgeving links RIE gastouderopvang