Protocol ziekte kinderen en medicijnen gastouderopvang
Protocol ziekte kinderen en medicijnen gastouderopvang

Protocol ziekte kinderen en medicijnen gastouderopvang

Als ouder kiest u o.a. voor een gastouder omdat de opvang voor uw kind gegarandeerd is. Een uitzondering is echter een ziek kind. Zieke kinderen kunnen het gastoudergezin niet bezoeken. Dan rijst vanzelf de vraag: wanneer is een kind ziek? In dit Protocol ziekte kinderen en medicijnen gastouderopvang wordt uitgelegd hoe met zieke kinderen wordt omgegaan en wat de richtlijnen bij het toedienen van medicijnen zijn.

Wanneer er bij een kind ten gevolge van ziekte medische handelingen moeten worden uitgevoerd verzoekt het gastouderbureau de ouders om voorafgaand aan de start van de opvang, of na het ontstaan van ziekte, het gastouderbureau te informeren. Wij gaan er van uit dat de medicijnen, voor zover mogelijk, thuis gegeven worden, maar eventueel kunnen medicijnen door de gastouder worden gegeven. Onder het kopje medicijngebruik worden de voorwaarden voor verstrekking van medicijnen door de gastouder uitgelegd.
Uw gastouderbureau gaat zeer terughoudend om met de uitvoering van risicovolle medische handelingen en aan wettelijke artsen / deskundigen voorbehouden medische handelingen.
Daaronder vallen bijvoorbeeld injecties bij suikerziekte, het aanbrengen en verwijderen van bijvoorbeeld klysma’s en sondes.
In principe voert de gastouder deze handelingen niet uit.
U zult deze handelingen als ouders zelf uit moeten voeren of er zullen met andere instellingen afspraken moeten worden gemaakt, zoals bijvoorbeeld Thuiszorg.
Uw gastouderbureau bepaalt uiteindelijk of opvang bij een gastouder wel of niet praktisch uitvoerbaar is of blijft en of er aanvullende afspraken nodig zijn. Voor de opvang van kinderen met een medische indicatie (een ziekte die dreigend kan zijn voor het kind, andere kinderen, de gastouder of anderen) dient u als ouder een aanvullende overeenkomst Wet BIG te hebben getekend of per ommegaande te tekenen.

Zieke kinderen
Als het kind tijdens de opvang duidelijk merkbaar ziek wordt, en de gastouder meent dat het kind medische hulp nodig heeft (huisarts) of te ziek wordt voor verblijf bij de gastouder, neemt deze direct contact op met de ouders/verzorgers. Bij twijfel geldt: neem altijd contact op met de ouders/ verzorgers. Voorop staat dat wij geen risico nemen wanneer het gaat om de gezondheid van het kind.

Kinderen zijn ziek als

  • Hun lichaamstemperatuur boven de 39°C is;
  • Zij 1-op-1 aandacht van de gastouder nodig hebben;
  • Zij een besmettelijke ziekte hebben;
  • Bij koorts wordt opgemerkt dat dit zeer kindafhankelijk is. Het ene kind voelt zich bij een lichaamstemperatuur van 38°C niet lekker, terwijl een ander kind bij een lichaamstemperatuur van 39°C nog lekker aan het spelen is. Sommige kinderen hebben vaak verhoging, andere kinderen hebben nooit koorts. Bij het bekijken of een kind bij de gastouder mag blijven of kan komen, wordt in eerste instantie uitgegaan van de lichaamstemperatuur, maar wordt ook gekeken naar het kind. In principe moeten kinderen met een temperatuur boven de 39°C opgehaald worden!

Een kind dat 1-op-1 aandacht nodig heeft, voelt zich niet lekker, om wat voor reden dan ook. Er wordt verondersteld dat kinderen zich in een dergelijke situatie thuis het beste op hun gemak voelen en kunnen rusten of beter worden. Bovendien vindt op een gastoudergezin (vaak) groepsopvang plaats en is er derhalve geen mogelijkheid om een kind gedurende de hele dag 1-op-1 aandacht te geven.

Meer informatie hierover vindt u op www.kinderopvang.org.

Protocol ziekte kinderen en medicijnen gastouderopvang