Oplossingenlijst voor de RIE voor de gastouderopvang
Oplossingenlijst voor de RIE voor de gastouderopvang

Oplossingenlijst voor de RIE voor de gastouderopvang

In deze Oplossingenlijst voor de RIE voor de gastouderopvang vindt u diverse links naar hoe u knelpunten kunt oplossen.

Risico inventarisatie veiligheid gezondheid gastouderopvang

Hiermee bekijkt u welke risico’s er op orde zijn.
Onder “De volgende maatregelen zijn opgelegd” vindt u de mogelijke maatregelen.
De maatregel “—VUL HIER DE REDEN IN A.U.B.—” kan worden veranderd in een extra maatregel die niet in de erboven genoemde maatregelen staat.

Afsprakenlijst met ouders en kinderen over veiligheid en gezondheid

Met dit document legt u alle afspraken met ouders en kinderen schriftelijk vast en kunt u deze ook aantonen.

Bijtprotocol voor de gastouderopvang

In dit document vindt u de stappen over hoe te handelen om te voorkomen dat en als dieren bijten.

Brandveiligheid in de kinderopvang

Tips & tools om samen te leren over brandveiligheid.

Brandveiligheid, 40 vragen en antwoorden voor gastouders

In dit document vindt u 40 vragen en antwoorden voor gastouders over brandveiligheid.

Gezondheidsrisico’s

Dit document bevat een opsomming van de gezondheidsrisico’s voor de kdv’s en peuterspeelzalen en is grotendeels ook bruikbaar in de gastouderopvang (2014).

Oplossingenlijst voor de risico inventarisatie veiligheid gezondheid gastouder

In dit document vindt u alle mogelijke oplossingen om knelpunten in de risico inventarisatie veiligheid gezondheid gastouder mee te verhelpen.

Protocol Ziekte en kinderen en medicijnen gastouderopvang

In dit protocol wordt uitgelegd hoe met zieke kinderen wordt omgegaan en wat de richtlijnen bij het toedienen van medicijnen zijn.

Risico inventarisatie gezondheid op kinderdagverblijven

Dit document is voor diverse adviezen, maar pagina’s 15-18 kunnen niet meer worden gebruikt.

Risico inventarisatie veiligheid op kinderdagverblijven

Dit document is voor diverse adviezen, maar pagina’s 18-23 kunnen niet meer worden gebruikt.

Veilige agrarische kinderopvang

Met gebruik van dit document in combinatie met de Risico inventarisatie veiligheid gezondheid gastouder houdt u uw agrarische gastouderopvang veilig.

Vluchtplan maken, voor gastouders

Zo maakt u zelf een vluchtplan per etage waar opvang plaatsvindt.

Voorkom koolmonoxidevergiftiging en Voorkom CO-vergiftiging

Met deze documenten kunt u de kans op koolmonoxidevergiftiging enorm verkleinen.

Warenwetregeling nadere eisen kinderbedden en -boxen kinderopvang

In dit document vindt u veel informatie over de wettelijke eisen waaraan kinderbedden, boxen moeten voldoen. Dit geldt ook voor campingbedjes.

Oplossingenlijst voor de RIE voor de gastouderopvang