Hoe werkt de RieGastouder voor gastouderbureaus?
Hoe werkt de RieGastouder voor gastouderbureaus?

Hoe werkt de RieGastouder voor gastouderbureaus

Hoe werkt de RieGastouder voor gastouderbureaus
In dit werkschema op deze pagina Hoe werkt RieGastouder kunt u de risico inventarisatie en -evaluatie op de gebieden veiligheid en gezondheid invullen en klaar zetten om te printen.

Opslaan als pdf-document
U kunt het Excel bestand opslaan als een pdf document.
U drukt dan op “Start” of “Bestand”, “Opslaan als pdf” en slaat het op onder de naam, die u ervoor wilt gebruiken.
Het is dan handig het originele Excel-bestand ook op dezelfde locatie op te slaan voor later gebruik (na-controle of nieuwe RIE).

Voordelen
U bent niet afhankelijk van (instabiel en traag mobiel) internet met een terugkoppeling van de server, hoeft niet meer in te loggen, maar kunt meteen aan de slag en het document direct aanmaken.
Ook kunt u onbeperkt Risico inventarisaties en -evaluaties veiligheid en gezondheid maken en wordt alleen met u afgerekend op basis van het aantal aan uw gastouderbureau verbonden LRKP-nummers van gastouders die een bemiddelingsrelatie met uw gastouderbureau hebben (gehad) in een kalenderjaar.

Starten

Onderin vindt u een groen tabje met daarin de tekst Handleiding. Daar klikt u op.
Daarnaast vindt u een rood tabje met daarin de tekst Invulblad, te kopiëren.

U drukt dan met de rechter muisknop op Invulblad, te kopiëren en vervolgens met de linker muisknop op Blad verplaatsen of kopiëren.

U kiest dan voor Kopiëren.
U drukt dan op Naar einde gaan en selecteert Kopie maken.

Het nieuwe blad, dat u nu heeft aangemaakt, heeft nu de naam Invulblad, te kopiëren (2) gekregen.
Door met de linker muisknop dubbel te klikken op het rechter rode tabje, kunt u nu de naam aanpassen van het werkblad.
Door met de rechter muisknop te klikken in het nieuwe tabje kunt u ook de kleur aanpassen van het tabje.
Aan te raden is het bestand te noemen DDMMJJJJ RIE Naam gastouder postcode plaats LRKP nummer XYZ.
Als er nog geen LRKP-nummer bekend is, dan kunt u ook gewoon puntjes invullen of een ” ” en een spatie.
In dit nieuwe bestand kunt u de informatie opvoeren van de Risico Inventarisatie en het vervolgens opslaan.

U vult eerst de informatie van de gastouder en de bemiddelingsmedewerker in in de cellen D9, E9 (betaalde versie), D11, D13, D15, D17, D19, D21, D23, D25 en D27 in.
Daarna vult u de informatie van de gecontroleerde ruimtes in (cellen D/E73-86).
De namen van de ruimtes kunt u eventueel aanpassen in cellen B73-86.

Nu kunt u met de RieGastouder zelf beginnen.
Bij onderwerp 1.1 is vooraf ingevuld dat de deuren voorzien zijn van deurstrips.
Dit is gebeurd met een “x“.
U kunt nu de “x” verwijderen.
Onmiddellijk ontstaat de melding Er zijn geen (afdoende) maatregelen genomen. en —-VUL HIER DE REDEN IN A.U.B.—-.
U kunt één of meer van de andere oplossingen in kolom E invullen en in dat vakje een “x” plaatsen.
Door een ander karakter of meer karakters in de E-kolom te zetten, werkt de risico inventarisatie niet. Het is ingesteld op de “x“.
U kunt als mogelijke maatregelen kijken in kolom B. Daarin staan diverse keuzemogelijkheden.
Door in kolom B een tekst aan te passen kunt u de de tekst in kolom F ook veranderen.
Kolom F haalt namelijk de info uit kolom B op.
Als uw keuzemogelijkheid er niet tussen staat en/of als u een extra maatregel heeft bedacht, dan kunt u in cel B117 een andere tekst invullen.
Als u al een vooraf aangegeven maatregel heeft genomen, dan valt de tekst —-VUL HIER DE REDEN IN A.U.B.—- weg.
Als u een extra maatregel wilt invullen, dan vult u in vakje D117 een “x” in.

Dan komt in vakje E117 een “x” te staan.
De door u ingevulde “x” in vakje D117 is wit, dus die wordt niet getoond.
Als u een opmerking wilt toevoegen, dan kunt u in D108 een “x” invullen. Deze wordt niet getoond.
Vervolgens kunt u in cel B109 invullen wat de opmerking is.
In cel B110 kunt u een extra opmerking invullen. Deze wordt getoond door in cel D110 een “x” in te vullen. Deze wordt daarin niet getoond, maar wel in cel E110.

Als u in kolom F een “0” ziet staan, dan kunt u in kolom B in dezelfde rij als waarin u de “0” ziet, een ” ” (knop rechts van ” : ” en ” ; ” maar zonder van de SHIFT-knop gebruik te maken) en een spatie invullen. Dan verdwijnt de “0“. De ”  ” wordt niet getoond, waardoor het veld dus blanco wordt.

Plan van Aanpak
In het Plan van Aanpak (na hoofdstuk 6) van de RieGastouder komen alle maatregelen te staan, die worden opgelegd, inclusief de streefdata van de maatregelen.

Als u klaar bent, gaat u naar het plan van aanpak. Bij elke maatregel moet het onderwerp staan en de datum waarop een maatregel start en de streefdatum. Ziet u deze informatie niet, dan heeft u ergens niet een “x” geplaatst in cel D in de rij waarin u wilt aangeven dat u één of meer maatregelen wilt opleggen.
Door alsnog een “x” te plaatsen in deze cel in kolom D lost u dit op.
Anders werkt de RieGastouder niet goed.

Als u de tekst —-VUL HIER DE REDEN IN A.U.B.—- heeft overschreven, maar deze toch niet wilt gebruiken, plaats dan deze tekst weer terug en verwijder de “x” in cel D in de rij ervoor.

U gaat nu naar rijen 44 t / m 51 en kijkt na of er 79 onderwerpen zijn.
Als u een extra onderwerp heeft toegevoegd in 6.6 en / of 6.7, dan wordt het aantal onderwerpen 80 of 81.

Mocht het aantal Onderwerpen zijn er waarvoor maatregelen moeten worden opgelegd en deze ontbreken en / of Onderwerpen zijn er waarvoor opmerkingen moeten worden gemaakt en deze ontbreken groter zijn dan 0, dan gaat u naar de opsomming van hoofstuk 1 en kijkt u of daar de fout in zit, anders in hoofdstuk 2 etc. etc.
Daar lost u het probleem op.

Het aantal onderwerpen waarvoor voldoende maatregelen zijn genomen en het aantal onderwerpen waarvoor maatregelen nodig zijn moet even veel zijn als het totaal aantal onderwerpen.

Als alles in de rijen 44 t / m 51 in orde is, gaat u naar het filterknopje in cel H1.
U drukt dan op Hoe werkt RieGastouder?.

U drukt op “(Alles selecteren)“, trekt de balk rechts naar beneden en selecteert “(Lege cellen)” uit.

Daarna drukt u op “OK”.
Nu heeft u een compacte risico inventarisatie.

U kunt nu het bestand opslaan en vervolgens opslaan als pdf-bestand.
Vervolgens kunt u dit printen of op de tablet zelf ondertekenen en door de gastouder laten ondertekenen met een sign-app.
Daarna kunt u het ondertekende bestand delen met de gastouder en de ouder(s) en opslaan in uw administratie voor de GGD.

Einde uitleg van de pagina Hoe werkt de RieGastouder voor gastouderbureaus.

Disclaimer
Aangezien het nog om een BETA-versie gaat, zou het kunnen zijn, dat bepaalde dingen nog niet zo goed werken.
Er is uiteraard ontzettend veel zorg besteed aan deze versie 1.0, maar als u toch bepaalde onvolkomenheden tegenkomt, horen wij dit graag van u.
Wij kunnen daarom geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele (gevolg)schade, die het gevolg is van deze onvolkomenheden.

Heeft u vragen of tips om de RieGastouder verder te verbeteren?

Stuurt u dan een e-mail naar info@RieGastouder.nl.

Hoe werkt de RieGastouder voor gastouderbureaus

Hoe werkt de RieGastouder voor gastouderbureaus

www.nji.nl